Kultura ochoty ke změně | Je součástí vašich firemních hodnot?

9 dubna, 2023

Žijeme v době neustálých a zásadních změn. Přitom lidé mají rádi stabilitu a změna pro ně představuje hrozbu. Proto schopnost vaší organizace realizovat změny, je klíčová nejen pro růst, ale často i pro přežití.

Dnes vám nabízíme několik tipů, jak vytvořit ve vaší firmě kulturu ochoty ke změně. 

More...

Tři hlavní přístupy k vedení změny, založené na mindsetu leadera a celkové kultuře

  • Rozděl a panuj. Filozofie založená na „já jsem rozhodl a bude to takhle, ty se buď přidáš, nebo tady nebudeš“.
  • Prezentace „Proč“. Management připraví argumentaci a snaží se přesvědčit ostatní, že se buď přidají, nebo odejdou.
  • Tzv. „Forma ze spodu“. Management identifikuje jednotlivce, kteří budou změnou nejvíce zasaženi a získá je pro vypracování plánů ke změně. Ti pak pracují v týmech, které rozhodují a implementují změny. Vy jako lídr udáváte směr a podporujete změnu, pomáháte testovat a zlepšovat plány na realizaci změny.

Třetí způsob se zdá z pohledu realizace opravdu nejlepší. Už Tomáš Baťa říkal: „Chceš-li budovat skvělou firmu, vychovej skvělé lidi, a ti pak vybudují tu skvělou firmu.“

Proto budujte kulturu, která změnu vítá, a je součástí její DNA.

Zabudujte změnu do vašich hodnot

Vaše hodnoty by měly odrážet firmu, kterou se chcete stát. Zároveň hledejte do firmy lidi, kteří mají změnu ve své DNA. Už při přijímacím pohovoru se ptejte na otázky typu: „Jaké největší změny jste v životě udělal/a“ nebo „Jakou změnu jste kdy vedl/a“… „Jak jste reagoval/a na změnu se kterou jste nesouhlasil/a. Hledejte lidi, kteří nejsou jen akceptujícími příjemci změny, ale takové, kteří ji vyhledávají, a které změna nabíjí energií.

"Lidé, kteří jsou tak šílení, že si myslí, že dokážou změnit svět, jsou přesně ti lidé, co to dokážou."

Steve Jobs

Zároveň – úspěšná existence firmy a její růst vyžaduje stálé proměny a posuny. A proto správný lídr neustále hledá slabiny a rizika.

K tomu nabízíme následující možnosti a techniky:

  • Mluvte se všemi steakholdery – zákazníci, zaměstnanci v první linii. Co se jim líbí a nelíbí, co říkají vašim procesům, co bychom mohli vylepšit?
  • Sledujte vaše metriky – NPS, eNPS a snažte se pochopit, co vám lidé říkají.
  • Do strategického plánování pravidelně zahrnujte cvičení typu „Silné a slabé stránky“, a následně hledejte, jak ty silné stránky posilovat a omezovat ty slabé.
  • Zaveďte pravidelný měsíční meeting, kde každý může přinést náměty a výzvy, a následně hlasováním v týmu vybrat řešení.
  • Je jedno, kde začnete, ale hlavně začněte. Snaha o změnu a komunikaci se zainteresovanými stranami má pro firemní kulturu trvalý přínos, protože vás nutí udržovat důležité vztahy. Držíte tím prst na tepu firmy. V období růstu nebo zásadních změn je snadné odpojit se od lidí na kterých jste opravdu závislí.

"


„Smečka je vždy nakonec silnější
než zvíře, které loví samo.“


Na růst své firmy už nikdy nebudete sami

Přidejte se ke komunitě majitelů, CEO, lídrů, manažerek a manažerů firem, kteří chtějí růst.