Jak na souboj s inflací | Vylepšete svou taktiku

30 dubna, 2023

Inflace je s námi už půl roku. Firmy i spotřebitelé jsou zaskočeni a vyděšeni.
Po neobvykle dlouhé době cenové stability zažíváme nejvyšší míru růstu cen od 70. let 20. století. A mnohé nasvědčuje tomu, že inflace nás bude provázet ještě řadu let.
To vás staví před neznámé výzvy. Vždyť poslední vlna inflace podobného rozsahu proběhla před více než 40 lety. 

More...

V běžném chápání znamená inflace zdražení zboží. Ve skutečnosti však dochází k přesnému opaku. Není to zboží, které se stává dražším, ale peníze, které ztrácejí hodnotu.

V našich následující několika tipech pro vás vybereme klíčové body z knihy BEATING INFLATION neboli
JAK PORAZIT INFLACI autorů Herrmana Simona a Adama Echtera, představitelů jedné z největších globálních firem Simon-Kutcher, specializujících se na problematiku cen a práci s cenou.

V této knize ukazují, jak velké nebezpečí představuje inflace nejen pro spotřebitele, ale i pro stát a především pro firmy.
Vzájemné vztahy a důsledky manažerských rozhodnutí jsou mnohem složitější, než by se mohlo zdát.

1. Inflace se týká všech ve firmě

Inflace totiž ovlivňuje nejen ceny, ale také všechny činnosti a funkce firem. Začíná to u vás. Jako generální ředitel, CEO musíte vyvolat změnu firemní kultury. Inflace však zasahuje i do řízení financí, nákupu, dodavatelského řetězce, nákladů, výroby a lidských zdrojů. Její extrémní dopady se projevují v prodejních útvarech, protože vaši obchodní zástupci musí zákazníkům prodávat za vyšší ceny. To není vůbec jednoduché a vyvolává to velké tlaky.

"


Inflace je velmi silný soupeř. Budujte aktivně kompetence k obraně proti jejím dopadům.


2. Nestačí jen zdražovat

Všichni víme, že cena hraje v businessu ústřední roli. Je ale naivní se domnívat, že stačí jen přenášet zvýšení nákladů 1 : 1 na zákazníky. Zásadní je, abyste pochopili změny v ochotě zákazníků platit vyšší ceny a správně vyhodnotili vlastní cenovou sílu. A to samo o sobě není úplně jednoduché. Podle autorů jen zhruba třetina společností z jejich reprezentativního vzorku amerických i ne-amerických firem má významnou cenovou sílu.

3. Vnímání hodnoty zákazníkem je základ

Při zvládání dopadů inflace mají firmy často velká očekávání od digitalizace. Ta totiž umožňuje zjednodušovat, zlevňovat a zefektivňovat.
Na druhé straně ale přináší větší cenovou transparentnost, kvůli které je zvyšování cen obtížnější. Proto autoři doporučují, abyste se zaměřili na hodnotu pro zákazníka a nabízeli více výhod, jako jsou doplňkové služby a především efektivněji komunikovali hodnotu pro zákazníka, abyste vytvořili větší ochotu platit. Důležitou roli v tomto úsilí hrají inovace.

Užitečné jsou i cenové taktiky, které jsou přizpůsobené samotné inflaci. Patří sem doložky o indexaci cen nebo pobídky k rychlé platbě.
Pomoci vám mohou i inovativní cenové systémy, jako dynamická tvorba cen nebo tvorba cen podle výkonu, protože mohou zmírnit odpor zákazníků vůči vyšším cenám. Snížení nákladů prostřednictvím digitalizace a automatizace pomáhá překlenout propady v ziskovosti firem.
Není to tedy vůbec jednoduché.

Zároveň je důležité si uvědomit, že nepřijetí rychlých a účinných protiopatření může ohrozit existenci firmy. Proto je klíčové všechny souvislosti co nejlépe pochopit.

Nápady a náměty k těmto tématům vám přineseme v následujících článcích, které publikujeme každou neděli.

Držíme v boji s inflací palce.

Na témata spojená s vaší firmou nemusíte být sami.

Získejte přístup do důvěrného a bezpečného prostředí, které s hrdostí budujeme od roku 2018. Své kolegy z řad zakladatelů, zakladatelek, CEO a zkušených manažerů budete mít k dispozici na pravidelných poradách a také 24/7 ve svém telefonu nebo laptopu. Odkudkoliv na světě!