Jak odměňovat své manažery | Slaďte odměňování se strategií a kulturou vaší firmy

23 dubna, 2023

Mzdy a odměňování jsou jedny z vašich největších výdajů, a proto také jedním z nejdůležitějších strategických rozhodnutí. Vyžaduje pečlivé zvažování, může vám poskytnout významnou výhodu proti konkurenci, podpořit firemní kulturu a také chování, které potřebujete ke zdravému růstu vaší společnosti.

More...

V pondělí 17. 4. 2023 proběhl kulatý stůl tematické skupiny Business Development, kde jsme se společně s ostatními zakladateli a CEO rostoucích firem ponořili do tématu odměňování manažerů jejich firem. 

Nejčastější problémy, které naši členové sdíleli

 • Jak mám nejlépe přistupovat k odměňování?
 • Chci zajistit, aby byly bonusy motivační a spravedlivé.
 • Můžu systém odměňování vytvořit tak, aby byl jednoduchý a udržitelný v rámci mého času?
 • Potřebuji odměňování správně propojit se strategií naší firmy.
 • Jak se díky způsobu odměňování diferenciovat na trhu?
 • Mám manažery odměňovat ze zisku, z výsledků - plnění cílů anebo z výkonů?

Setkáním nás provedl moderátor skupiny Pavel Křepelka, ze ScaleUp Impact, který má více jak 20 let zkušeností na manažerských pozicích ve středně velkých společnostech. 

"Nejlepší způsob, jak motivovat své zaměstnance k práci je ukázat jim, že se o ně staráte."

Richard Branson, zakladatel Virgin Group

Strategické odlišení se v odměňování

Slaďte odměňování se strategií a kulturou vaší firmy. Odlišnost neboli diferenciace je klíčem k jakékoliv efektivní strategii a zahrnuje i návrh plánu na odměňování, který motivuje, nastartuje, udrží a podpoří angažovanost, a hlavně vás může odlišit od ostatních. Zároveň v každé firmě a v každém kolektivu fungují jiné formy a způsoby odměňování. 

 • "Díváme se co lidé chtějí. Chtějí hlavně jistotu - větší fixní plat a nižší bonusy, v našem oboru to nebývá zvykem a tím se strategicky odlišujeme."
 • "U nás větší fixní odměny nezabraly, chci tahouny, kteří mají drive. Proto mám nastaveno odměňování, abych tento cíl podporoval. Nyní hledám cestu jak provázat odměnu s naplňováním strategie firmy."
 • "Na konci období rozdělujeme zisk mezi všechny lidi v týmu, včetně paní na úklid. Při rozdělování nejde o částku, jde o spravedlnost - rovným podílem dle úvazku všem."

Ve všech odlišných případech se majitelé shodli, že spravedlivé odměňování rovná se transparentní odměňování. Tzn. každý si dokáže spočítat na jakou výši odměny dosáhne a jednoduše si může ověřit, za co konkrétního je výše spočítána.

"Odměna za dobrou práci není jen otázkou financí, ale také otázkou uznání."

Thomas J. Watson Jr., bývalý prezident společnosti IBM

Firemní kultura vs. odměňování

Firemní kulturu definují přijaté a všemi ceněné hodnoty. Ovšem i odměňování a systém hodnocení lidí ve firmě může být součástí vaší jedinečné firemní kultury a velice dobře ji podporovat. 

 • "Naše systémy byly vždy sestavovány v souladu s tím jak se chceme chovat - podpora týmovosti, více propojovat hodnoty se systémy odměňování."
 • "U nás každý vidí kolik vychází bonus, který se bude rozdělovat, tato čísla se každý měsíc aktualizují, píše se tam jaké procento bonusu dosahujeme."
 • "Pokud je firemní kultura porušována, nárok na odměnu zaniká."

Důležitá myšlenka celého setkání byla: Všichni vidí, jaký bonus/odměna, včetně její výše, nás čeká na konci měsíce, kvartálu, roku. Všichni sdílejí společnou částku, která bude na konci rozdělena.

Největší přínosy, které si někteří naši členové odnesli

Peter Fodor, Founder & CEO at AppAgent / Strategic & Creative Mobile Marketing Agency: “Transparentnost = spravedlnost, v každém systému lze najít chybu, když jej budete zneužívat proti hodnotám.”

Josef Frydrych: "Porozumění tomu, aby lidi byli schopni vnímat, že firma je o číslech, ale že lidé nejsou jen čísla."

Jan Najman: "Líbí se mi definice - spravedlnost = transparentnost - vidím, že dostanu odměnu na kterou si dohlédnu."

Lukáš Cirkva: "Nemůžeme od lidí chtít aby se chovali jako podnikatelé, když je to nenaučíme. Když dovedu z lidí udělat podnikatele, odměňovací systém může být druhotný."

Další setkání zakladatelů a CEO, kde můžete být i vy

Skupina Business Development se u nás sejde opět v pondělí 15.5.2023 a téma je:

Odměňování vol. II - spravedlnost vs. rovnostářství