Umíte se zaměřit na váš dlouhodobý cíl? | ScaleUp TIP #181

20 srpna, 2023

Znáte BHAG®? Je to zkratka pro Big, Hairy, Audacious Goal (Velký, Chlupatý, Odvážný cíl). Definuje směr, kterým se má firma ubírat, a pro každou firmu, která chce růst, je životně důležitý. Proč?

More...

Protože funguje jako severní hvězda a vede ji vždy správným směrem. Protože bez něj vás pravděpodobně zcela pohltí každodenní operativní aktivity vašeho businessu. BHAG je koncept, který poprvé rozpracovali Jim Collins a Jerry Porras v knize Built To Last: Successful Habits of Visionary Companies. A nahrazuje termín "mission statement".

Ve své nejsilnější podobě je BHAG®, emocionálním nástrojem. Není to jen cíl – je to výstřel na Měsíc. Váš desetinásobek. Měl by lidi nabudit, inspirovat, dodávat motivaci. Váš BHAG je součástí vize vaší společnosti spolu s vaším smyslem existence a základními hodnotami. Je to cíl, který je zároveň dosažitelný, a přesto nedosažitelný – i když se budete držet strategie vaší společnosti. 

„Ježek" jako nástroj pro nalezení dlouhodobého cíle firmy

K nalezení BHAG® Jim Collins využívá nástroj zvaný Ježek (anlicky Hedgehog). Vychází ze starořeckého přirovnání: "Liška ví mnoho věcí, ale ježek ví jednu velkou věc." Collins tvrdí, že vaše společnost bude mít větší šanci na úspěch, pokud dokážete určit jednu věc, kterou umíte nejlépe.
Je to nástroj, který umožňuje identifikovat její hlavní silné stránky a zaměřit se na dosažení dlouhodobého úspěchu.

Jak může dobře fungující BHAG® usnadnit strategické rozhodování vysvětlují ve ScaleUp tipu Roman Stupka a Pavel Křepelka, spoluzakladatelé platformy Scaleupboard.

Jak to máte u vás ve firmě?

Máte svoji Severku? Pokud ano, gratulujeme. Pokud ne, rádi vám pomůžeme.

Na růst své firmy už nikdy nebudete sami

Dodáme vám čas na rozvoj firmy, fokus na priority, know-how, nástroje a parťáky,
kteří vás nahoře nenechají samotné!